Znáte pocit, že Vás nic nebaví, jste unavení, máte různé zdravotní potíže....užíváte léky a sami vidíte, že moc nepomáhají? Víte proč to tak je? Nemoc je totiž projevem toxicky zatíženého organismu.

Chcete vědět co stojí za příčinou Vašich zdravotních neduhů? Nabízím diagnostiku zdravotního stavu elektroakupunkturním přístrojem Acucomb, který umožňuje určit zátěže jednotlivých orgánů, dále případný nedostatek vitamínů, minerálů, PH organismu, chemické látky, toxiny ve střevech aj. Na základě naměřených výsledků stanovuji kůru z čistě přírodních informační preparátů Joalis,  které odstraní příčiny Vašich zdravotních problémů. 

Více informací o metodě viz níže...

Detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše


Řízená a kontrolovaná detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše patří mezi alternativní metody přírodní medicíny. Metoda se zabývá očišťováním těla od toxinů různého původu, což má pozitivní vliv na různé zdravotní potíže.

Tyto toxiny pak spolu s nesprávně fungujícím imunitním systémem vedou k trvalému poškození tělesných tkání, k chronickým nemocem, zrychlenému stárnutí organismu, bolestivým stavům, únavě a nevýkonnosti. Postupným vnitřním očišťováním lze dosáhnout toho, že se organismus vrátí  do stavu přirozeného bezchybného fungování. 

Zcela neinvazním způsobem pomocí originálních detoxikačních preparátů  MUDr. Jonáše spolu s režimovými opatřeními je možno se zbavit i zdánlivě nevyléčitelných obtíží, např. i takových problémů, jako jsou ekzémy, alergie, astma, opakující se bakteriální, virové a plísňové infekce, chronická únava, chronická borelióza, opakující se opary, bolesti kloubů, zhoršování zraku, sluchu aj..
Detoxikačními preparáty je možno odstraňovat z organismu také těžké kovy, chemické látky, včetně lékové zátěže, které způsobují v lidském těle nejrůznější problémy, bolesti   a nepříjemné psychické stavy.
Metoda detoxikace je především univerzální prevencí téměř všech onemocnění          a degenerativních pochodů v lidském těle. Toxinů zbavený organismus nepodléhá zanášení cévního systému, vzniku zhoubných nádorů, depresím, ztrátě paměti, vitality a sexuality.
Organismus dokonale zbavený různých jedů přináší radost ze života, přirozenou krásu, dobrou fyzickou i psychickou kondici, vysokou odolnost vůči vnějším nepříznivým vlivům, jako je infekce či stres a to i do vysokého věku. Naprostá většina zdravotních problémů tzv. přiměřených věku je způsobena hromaděním jedů v těle. Toxiny narušují jak genetický informační systém, tak i tvorbu hormonů, biochemické pochody, metabolismus buňky a všechny ostatní děje probíhající  v našem těle.
Samovolná detoxikace nestačí.
Organismus je zařízen na automatickou a nepřetržitou detoxikaci. Játra systematicky odstraňují jedovaté látky, které přijímáme s potravou a ty které se v těle vytvářejí. Rozložené jedovaté látky odcházejí z těla močovým a dýchacím systémem, kůží         a střevem. Přesto dochází ke kumulaci některých toxinů v různých tkáních. Hlavní příčinou je stresující způsob života, znečištění životního prostředí, kontaminace potravin způsobená jejich konzervací a zpracováním. Opomíjíme také tradiční způsoby detoxikace, jako jsou půsty, diety, potní kůry, meditace, intenzivní pohyb aj.

Druhy toxinů - zevní toxiny

  • Jedovaté kovy (rtuť, olovo, cín, nikl, kadmium...)
  • Radioaktivní látky (stroncium, cesium, uran, kobalt, radon...)
  • Chemické látky (dioxiny, ftaláty, polychlorované bifenyly, DDT...)
  • Automobilové splodiny
  • Léky - především antibiotika, psychofarmaka, anestetika, hormonální léky aj. Po aplikaci mohou přetrvávat v lidském organismu celý život a působit mnohé toxické problémy.
  • Pesticidy, insekticidy, fungicidy - chemické látky používané v zemědělství
  • Přídatné látky v potravinářství - konzervační činidla, stabilizátory, emulgátory, plnidla, ochucovadla, barviva
  • Očkovací látky
  • Kosmetické prostředky
  • Mikroorganismy - představují patrně nejvážnější toxické zatížení lidského organismu (bakterie, viry, plísně, paraziti a prvoci, zooinfekce)

Vnitřní toxiny
Vznikají při trávení potravin, dalším zdrojem jsou infekce a mikrobiální toxiny.
Mikrobiální toxiny
Většina mikroorganismů produkuje mikrobiální toxiny, jedovaté látky bílkovinné povahy, jež poškozují organismus hostitele. Některé vypouštějí toxiny již při běžné infekci, především však až ve stavu infekčních ložisek.
Infekční ložiska
Jsou kolonie patogenů (bakterie, viry, plísně...) obalené vrstvou hlenu. Infekce se tak stává nepřístupnou pro imunitní systém i pro léky. Infekční ložiska se nacházejí na sliznicích, pod sliznicemi, nebo v jiných strukturách kteréhokoli orgánu včetně nervového systému.

Tradiční čínská medicína

Podle tradiční čínské medicíny se lidský organismus skládá z pěti základních orgánů. Jsou jimi játra, slezina, plíce, ledviny a srdce, k němuž je přiřazován také mozek. Tyto orgány stojí v čele pěti základních okruhů čínského pentagramu. Jsou-li tyto okruhy ve vzájemné harmonii, ocitá se také člověk ve zdravotní i duševní pohodě.

S okruhem základních orgánů je spojena celá řada vedlejších orgánů. Např. vytvořením infekčních ložisek v ledvinách se zdravotní problémy promítnou do močového měchýře, či regulace krevního tlaku, kloubů nebo začnou vypadávat vlasy. Konkrétně u kloubů bude potřeba se ještě zaměřit i na jaterní okruh, pod který spadá vazivová tkáň, tedy i chrupavka i na slezinový okruh pod který spadá veškeré svalstvo. Na tomto přikladu můžeme vidět, že vitalita a funkčnost základních orgánů je velmi důležitá a že je v našem těle vše navzájem provázáno. Metoda řízené detoxikace, jež vychází z principů starověké čínské medicíny, neřeší pouze symptomy ale jejich příčinu.

Mít v dnešní době základní orgány beze stop škodlivin je téměř nemožné. Vzduch, který dýcháme, potraviny, které konzumujeme, každodenní stres, prožitá traumata, to všechno představuje pro naše tělo velkou zátěž. Organismus je zahlcován toxiny všeho druhu. Ty se mohou usadit kdekoli v těle a způsobovat řadu zdravotních, ale také psychických potíží. Je proto potřeba zaměřit se na jednotlivé okruhy a důkladně detoxikovat ty orgány, v nichž se rozbují infekce, anebo uhnízdí infekční ložisko.

Preparáty Joalis

Základní složkou preparátů je informace, která je do něj vkládána technologií HDTx. Stručně řečeno jsou v preparátech zaznamenány interferenční vzory toxinů. Mozek dokáže rozpoznat tyto obrazy např. infekčních ložisek a zmobilizovat imunitní systém, který tak příslušný toxin vyloučí svými vlastními silami.

Preparáty Joalis tedy nedodávají do těla žádnou umělou chemickou látku, ani samy    o sobě neodstraňují toxiny - poskytují organismu informaci, jak se toxinů zbavit sám, s využitím přirozených samoregeneračních schopností.

Čistě přírodní produkty spojují v sobě sílu optimální kombinace bylin a informacích  o toxinech v konkrétních tkáních. Spolu s toxiny jsou zároveň z tkání odstraňovány      škodlivé blokující emoce, které umožnily ukládání toxinů, lidská psychika hraje          v tomto procesu velkou úlohu.


Gabriela Formánková
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky