Emoce velmi ovlivňují kvalitu našeho života.
Neřešené negativní pocity a prožitky hluboce zasahují do našeho     
organismu a neblaze ovlivňují naše zdraví.
Při dlouhodobém stresu a různých psychických problémech si tělo ukládá "škodlivé" informace a tím pádem vznikají různá onemocnění včetně autoimunitních chorob. 
Dovolte, abychom tělo společně nastavili pomocí EFT na nový ozdravný systém. 


CO JE TO EFT

Technika emoční svobody EFT je jednoduchá a přitom hluboce působící metoda       odstraňující emoční bloky, které brání dosáhnout v životě úspěchu, zdraví a štěstí.
S její pomocí znovu získáte energii, sílu.
Psychická rovnováha ovlivňuje kvalitu našeho psychického i fyzického života. Pokud existují emocionální bloky nebo negativní přesvědčení, které můžou být příčinou jakýchkoliv potíží, lze je pomocí EFT najít a vyřešit.                                                         Od svého vzniku se EFT (Emotional freedom techniques) stalo nejefektivnější metodou v novém terapeutickém směru nazývaném ENERGETICKÁ PSYCHLOGIE.


Průběh a účinky terapie

Akupunkturní body energetické psychologie:

Jak probíhá terapie

Naším tělem probíhají energetické dráhy tzv. meridiány. Je-li tok systému narušen, meridiány jsou zablokovány negativní emocemi jako je například stres, úzkost, smutkem, vztek, agrese, zloba, ukřivděnost aj.

Princip metody tkví v tom, že se pokleplávají energetické body, znázorněné na obrázku, při čemž se formuluje problém, který se řeší. Tímto odstraňujeme blokády, následně energie začíná volně proudit a vy se začnete cítit mnohem lépe. Dojde-li k úspěšnému odstranění všech aspektů problému, je účinek trvalý.

Tato metoda je úžasná v tom, že ulevuje dokonce i od fyzických potíží, protože i bolest má svoji energetickolu a emocionální složku. EFT funguje bez ohledu na to zda v to věříte, či nikoliv.

EFT Vám může pomoci vyřešit například tyto problémy:

- fyzické bolesti a chronické nemoci

- alergie, astma, kožní problémy

- stres, deprese, častá únava

- nepříjemné zážitky z dětství

- traumatické zážitky

- odstranit obavy, strachy, úzkosti..

- pocit viny, stud, uzavření se do sebe

- zbavit se negativníchh přesvědčení

- smutek, ztráta blízké osoby

- nespavost, vztahové problémy

- závislosti (alkohol, kouření, drogy, )

- nadváha i porucha příjmu potravy

- prokrastinace -lenost, otálení

- sníženého sebevědomí, sebelásky a sebedůvěry

- ztráta motivace, neúspěchy

Gabriela Formánková
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky